Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i els pagesos augmenten el control sobre les collites

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i els pagesos augmenten el control sobre les collites

Pagesos i tècnics de l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) del Baix Llobregat d’Horta i de Fruita  incrementen els controls i el seguiment de les collites en favor de la qualitat sanitària. Els rellotges biològics estan ben actius i el treball de camp dels tècnics –enginyers tècnics agrícoles i biòlegs- es fa més evident davant l’avançament de l’aparició dels paràsits o plagues que podrien fer malbé els conreus.

Fan mes controls i els tècnics estan molt a sobre per si cal aplicar tractaments i quins s’han de tenir en compte. L’ADV d’Horta disposa de 3 tècnics que assessoren els pagesos sobre un total de 150 hectàrees. La de fruiters, amb altres 2 tècnics, supervisa una àrea de 450 hectàrees. És un servei que contracten els pagesos i està bonificat per l’administració.

Temperatures moderades i humitat són terreny abonat pels fongs sobretot. I les erugues, pugons i les mosques que piquen horta o fruiters no estan adormides. És treball dels tècnics de l’ADV assessorar els pagesos –que es constitueixen en socis de l’Agrupació al Baix- en el seguiment dels paràsits habituals dels camps i indicar els tipus de tractament fitosanitari que es pot utilitzar, tot minimitzant l’ús de productes agroquímics en agricultura integrada, i assenyalant l’ús de productes naturals en el cas de l’ecològica. Els tècnics també realitzen tasques d’investigació, algunes sol·licitades pels mateixos pagesos, altres proposades pel mateix equip de professionals, i tots els seus treballs es poden consultar on line al web de l’ADV (Fruita).

Fotografies cedides pels tècnics de l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) del Baix Llobregat.