La ribera del Llobregat fa de reserva de la biodiversitat

La ribera del Llobregat fa de reserva de la biodiversitat

La ribera del Llobregat a Abrera és el darrer punt del riu abans d’entrar en l’espai  més metropolità, just al congost de Martorell. Per tant, constitueix un reservori de biodiversitat a la porta de la regió metropolitana de Barcelona i un lloc que és un refugi per a moltes espècies nidificants. Vam acompanyar els tècnics de SEO BIRD LIFE durant l’anellament d’aus que cada mes realitzen en aquest punt de la comarca, acció que es fa gràcies al conveni de col·laboració que l’entitat té amb l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Abrera.

L’Alfons Recio, tècnic municipal d’Abrera, subratlla com d’important és l’entorn fluvial del riu Llobregat al seu pas per Abrera: és la principal aportació d’aigua a l’aqüífer d’Abrera, conegut com a cubeta d’Abrera. Sense el riu, aquest aqüífer no existiria. Els sediments que secularment ha arrossegat també son els que han creat la capa geològica que conforma l’aqüífer.

El corredor mediterrani

D’altra banda, el riu ha estat, històricament, un espai de comunicació. El Llobregat trenca la serralada litoral, en el congost de Martorell, tot creant un pas que relaciona la fossa Valles-Penedès. És el que avui anomenem corredor mediterrani (antiga via augusta) amb el pla de Barcelona. De fet, gracies al riu, a Abrera conflueix el camí de Madrid, el corredor mediterrani i l’accés a Barcelona, i també via Llobregat, un accés cap als Pirineus. Estratègicament es tracta d’una geografia immillorable.

Des del punt de vista ecològic, és vital per Abrera, un municipi tant retallat per les infraestructures de comunicació (el Llobregat és també una certa paradoxa, dóna una accessibilitat important i a l’hora atreu pressió infraestructural). El riu, a nivell regional, és un connector ecològic, per exemple entre Montserrat  i el delta del Llobregat. Però també a nivell local, dins d’Abrera, ens garanteix una connectivitat ecològica nord – sud. I les torrenteres del Llobregat, connecten les planes agrícoles d’Abrera de Can Garrigosa i Sant Ermengol, o les serres de tanquen la vall de la riera del Morral.

Els canyissars ofereixen refugi a les aus

La ribera del Llobregat a Abrera té doble lectura. En si mateix, actualment és ja un espai de gran valor. Els canyissars done refugi a les especies nidificants. Però a l’hora, sabent que la canya és una espècie invasora, l’espai de ribera ens dóna l’oportunitat de realitzar projectes de gestió de recuperació del bosc de ribera en determinats punts. Aquest potencial de millora, els projectes que s’hi poden desenvolupar, també son un valor.